Produkcja
Każdy na pewno nie raz widział jak uprawia się zaprawę. Oczywiście do betoniarki leje się odpowiednią ilość wody dosypuje się cementy jak również pisaku. W skutek obracania się betoniarki powstaje jednolita masa, którą wylewa się później na taczki. Świeżo zarobiona zaprawa posiada pewne właściwości ją charakteryzujące. Do tych właściwości zaliczyć można między innymi: urabialność, wydajność, plastyczność, gęstość, zdolność do samoczynnego wydzielania wody jak również czas podczas, którego zaprawa zachowuje właściwości dobre dalej do murowania. Innymi cechami będą charakteryzowały się zaprawy, które już stwardniały. Do właściwości tego rodzaju zapraw zaliczyć można między innymi: wytrzymałość na działanie różnego rodzaju siły zewnętrznej, nasiąkliwość, wilgotność, gęstość, mrozoodporność, przyczepność zaprawy do podłoża. Tak, więc produkcja zaprawy nie wymaga jakichś wyższych warunków należy posiadać betoniarkę, piasek, worki z cementem, czy też wapnem oraz chęci do pracy. Tak, więc jest to wszystko bardzo proste.