Przeprowadzam adaptację strychu. Zakres robót obejmuje między in­nymi roboty ciesielskie, związane ze zwiększeniem powierzchni użytkowej. Podczas robót okazało się, że drewnianą konstrukcję da­chu (krokwie, jętki, łaty) w latach siedemdziesiątych pokryto silnie toksycznym środkiem zabezpiecza­jącym – Xylamitem. Czy istnieją środki neutralizujące toksyczność Xylamitu? Czy nabicie folii i płyt gipsowych na krokwie wystarcza­jąco odizoluje pomieszczenie?

W latach siedemdzie­siątych dopuszczono impregnowanie więźby dachowej dwoma środkami: Xylamitem Destylowanym Stolarskim i Xylamitem Popularnym. Były to stosunkowo łagodne środki, które naniesione na powierzchnie drew­niane stopniowo zatracały swoje si1ne właściwości trujące (zapach zanikał po około 15 latach). W tym okresie produkowano również Xylamit Super-W i Xylamit Żeglar­ski , które działały trująco przez dłuższy czas, tak że zabezpieczone kiedyś elementy emitują do dziś trującą substancję – pięciochlorofenol. Do chwili obecnej niema praktycznie żadnej skutecznej me­tody całkowitej neutralizacji toksyczności impregnowanych tym Xylamitem powierzchni.

Prowadzone są jednak badania nad likwidacją szkodliwości tego środka. Obecnie można ją tylko znacznie zmniej­szyć. Proponujemy rozebrać pokry­cie połaci dachu, zdjąć impregno­wane Xylamitem łaty dachowe i wy­mienić na nowe, zaimpregnowane środkami nietoksycznymi. Elementy więźby dachowej, które po zdjęciu ołacenia są łatwo dostępne – kro­kwie i jętki – oczyścić metalową szczotką mechaniczną, osadzoną na giętkim wałku, usuwając po­wierzchniową warstwę drewna. Oczyszczone powierzchnie odpylić za pomocą odkurzacza przemysłowe­go. Czyste drewno pokryć specjal­nym lakierem, który zabezpieczy je przed zapaleniem się.